Thời gian đăng ký dự thi đã hết. Bạn vui lòng quay lại sau.

ĐĂNG KÝ DỰ THI

Gửi cho Ban tổ chức năm (05) ảnh áo dài mà bạn yêu thích nhất, kích thước file ảnh tối thiểu 600px x 900px, 13cm X 18cm kèm theo (dung lượng tối đa 10 MB)

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

0912677731