NGUYỄN THỊ NHẬT THU

Năm sinh: 1981
SBD: 2-2019
  • Quê quán: Vĩnh Phúc
  • Nơi ở hiện tại: Sông Lô, Vĩnh Phúc
  • Nghề nghiệp: Giáo viên 
  • Sở thích: Du lịch
  • Mục đích tham gia cuộc thi: Tôn vinh vẻ đep áo dài truyền thống

Bình chọn
1918

NGUYỄN THỊ NHẬT THU
NGUYỄN THỊ NHẬT THU
NGUYỄN THỊ NHẬT THU
NGUYỄN THỊ NHẬT THU
NGUYỄN THỊ NHẬT THU

THÍ SINH KHÁC

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

0912677731