ĐỖ THỊ THU HẰNG

Năm sinh: 1982
SBD: 2-2018
  • Quê quán: Hà Nội
  • Nơi ở hiện tại: Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Nghề Nghiệp: Kinh doanh
  • Sở thích: Du lịch, thời trang, yêu hoa
  • Mục đích tham dự cuộc thi: Được học hỏi và giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam

Bình chọn
1018

ĐỖ THỊ THU HẰNG
ĐỖ THỊ THU HẰNG
ĐỖ THỊ THU HẰNG
ĐỖ THỊ THU HẰNG
ĐỖ THỊ THU HẰNG

THÍ SINH KHÁC

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

0912677731