Thí sinh năm 2019 - Tôn vinh vẻ đẹp áo dài Việt Nam

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

0912677731