VÕ THỊ VƯƠNG

Năm sinh: 1981
SBD: 2-2028
  • Quê quán: Khánh Hòa
  • Nơi ở hiện tại: Thành Phố Nha Trang
  • Nghề nghiệp: Dược sĩ
  • Sở thích: Chia sẻ yêu thương, chăm sóc sức khỏe cộng đồng
  • Mục đích tham gia cuộc thi: Phát huy biểu tượng văn hóa truyền thống qua nét đẹp Áo Dài Việt Nam

Bình chọn
1532

VÕ THỊ VƯƠNG
VÕ THỊ VƯƠNG
VÕ THỊ VƯƠNG
VÕ THỊ VƯƠNG
VÕ THỊ VƯƠNG

THÍ SINH KHÁC

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

0912677731