NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

Năm sinh: 1988
SBD: 2-2013
  • Quê quán: Thôn Cẩm Toại Đông, Xã Hòa Phong, Huyện Hòa Vang, Thành Phố Đà Nắng
  • Nơi ở hiện tại: Thôn Cẩm Toại Đông, Xã Hòa Phong, Huyện Hòa Vang, Thành Phố Đà Nắng
  • Nghề nghiệp: Kế toán
  • Sở thích: .
  • Mục đích tham gia cuộc thi: Tôn vinh nét đẹp áo dài Việt Nam

Bình chọn
366

NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH
NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH
NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH
NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH
NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

THÍ SINH KHÁC

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

0912677731