Hà Thị Duyên

Năm sinh: 1988
SBD: 2034
  • Quê quán: Vĩnh Phúc
  • Nơi ở hiện tại: Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
  • Nghề Nghiệp: Giáo viên - Trường cao đẳng cơ khí nông nghiệp
  • Sở thích: Giao lưu, học hỏi
  • Mục đích tham dự cuộc thi: Thể hiện tình yêu và quảng bá tôn vinh áo dài Việt Nam.

Bình chọn
990

Hà Thị Duyên
Hà Thị Duyên
Hà Thị Duyên
Hà Thị Duyên

THÍ SINH KHÁC

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

0912677731