ĐÀO THỊ HƯỜNG

Năm sinh: 1969
SBD: 2-2020
  • Quê quán: Hà Nội
  • Nơi ở hiện tại: Đông Anh, Hà Nội
  • Nghề Nghiệp: Công nhân
  • Mục đích tham dự cuộc thi: Mong muốn kết nối bạn bè, học hỏi và giao lưu.

Bình chọn
149

ĐÀO THỊ HƯỜNG
ĐÀO THỊ HƯỜNG
ĐÀO THỊ HƯỜNG
ĐÀO THỊ HƯỜNG
ĐÀO THỊ HƯỜNG

THÍ SINH KHÁC

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

0912677731